Lillagärde

Reservatet är en del av Bräkneåns vackra dalgång och omfattar ca 13 ha. Området ligger strax väster om Tararp, 5 km norr om Bräkne-Hoby.

Beskrivning

Narturreservatet Lillagärde ligger i Bräkne-hoby vid Bräkneåns dalgång och ån utgör reservatets östra gräns. Naturreservatet är i dagsläget otillgängligt på grund av stormskador samt avsaknad av betesdjur.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)