Kvalmsö

Kvalmsö är en skärgårdsö med ett välbevarat äldre kulturlandskap i väster och täta skogar i öster. Du kan vandra hit eller komma med båt. Det finns klipphällar att lägga till vid och små naturliga badvikar.

Beskrivning

Havet närmast runtom ön ingår i naturreservatet. Berggrunden är genombruten av flera mindre sprickdalar på ön. Kvalmsö bjuder på ett omväxlande landskap med grandominerad naturskog, ädellövskog, hagmarker, torrängar och klipphällar. En vandringsled kommer till Kvalmsö österifrån genom Vambåsa hagmarker och via en bro. Kvalmsö gränsar till naturreservatet Almö

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)