Karlsnäsleden

  • Ronneby
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Upplev naturen längs med Ronnebyån på den 15 km långa Karlsnäsleden.

Beskrivning

15 km vandring från Ronneby centrum till Karlsnäsgården. Leden följer Ronnebyåns dalgång norrut från toppen av Munktrappan i Kulturkvarteren Bergslagen i Ronneby centrum, vidare genom Sörby, förbi Silverforsen och Djupadal till Kallinge. Längs ån genom Kallinge centrum och norrut mot Brantafors och vidare mot Verperyd och slutmålet Karlsnäsgården.

Under vandringen blandas industrihistoria med kulturminnen. Du går genom öppna hagmarker med ädellövskog, mellan uråldriga stenmurar, förbi torpgrunder och odlingsrösen. Vill du inte gå hela sträckan på en gång är lämpliga startpunkter t ex i Kallinge (Hangarvägen), Brantafors eller Värperyd.

Vandringsleden har tillkommit genom samarbete med Ronneby Orienteringsklubb, Skogsstyrelsen och privata markägare. På vissa delar av leden hålls landskapet öppet genom betande djur.

Tänk på att hålla hundar kopplade, att respektera privata tomtgränser och att hålla grindar stängda.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)