Johannishus åsar

Rullstensåsen i Johannishus är 6 km lång och befinner sig i ett odlingslandskap, vilket är ett resultat av godset i Johannishus.

Beskrivning

Naturreservatet sträcker sig 6 km i nordsydlig riktning, från Hillerslätt i norr till Hjortsberga i söder där Johannishusåsen tydligt syns som en slingrande upphöjning i det bördiga odlingslandskapet. Åsen består mest av hagmarker med gamla knotiga ekar. Det parkliknande landskapet är främst ett resultat av Johannishus gods tillkomst i slutet av 1600-talet.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)