Johannishus åsar

Åsen sträcker sig genom en uppodlad dalgång och ger en omväxlande och vacker landskapsbild.

Beskrivning

Hagmarker med vidkroniga ekar och lindar utgör ett karaktäristiskt inslag. Här finns över hundra synliga fornlämningar bestående av skeppssättningar, olika stensättningar och treuddar. I bygden finns bosättningsfynd från brons- och järnålder. Här ligger även Johannishus vackra herrgård med sevärda omgivningar.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)