Järnavik naturreservat

Järnaviks naturreservat är ett variationsrikt område med en rik flora, fina strövstigar och en intressant historia.

Beskrivning

I reservatet ingår ett dramatiskt kustområdet med höga bergsryggar som stupar brant ner mot viken. Från Kamrabergets topp och flera andra utsiktspunkter har du en vidunderlig vy över Järnaviks skärgård.

Mellan bergen göms Järnaviks hamn med anor från medeltiden. Innanför kustlinjen möter ett helt annat landskap, med ädellövskog, hagmarker och odlingslandskap.

Blekingeleden går genom reservatet med lägerplats vid Järnaviks camping.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)