Holjerundan 2,5 km, Olofström

  • Olofström
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Informationstavla finns vid startplatsen.

Beskrivning

Startplats är vid motions-bowlinghallen vid södra infarten till Olofström ( parkeringsplatsens bortre del där informationstavla finns ) . Den rödmarkerade vandringen går till Blåsegyl, en mindre sjö, som rundas och man går tillbaka utmed samma sträckning den sista biten. Vid gylet finns enklare rast- och grillplats.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)