Guidad tur under Världsarvsdagarna - Sjöofficersmässen/Kungl. Örlogsmannasällskapet

  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Temavisning av Sjöofficersmässen och Kungliga Örlogsmannasällskapet i Karlskrona.

Beskrivning

Föranmälan/biljett krävs - via Karlskrona Turistbyrå. OBS! VID ANMÄLAN MÅSTE NAMN OCH FULLSTÄNDIGT PERSONNUMMER LÄMNAS! Giltig legitimation krävs på turen.

Max 15 deltagare

Svenska/English
Tillfällen (<% occasionResult.length %>)