Grindstugan

Kulturlandskap med ekhagar och öppna ängsmarker, omedelbart sydost om Johannishus samhälle. 22 hektar.

Beskrivning

Under lång tid har ekmarksområdet sydost om Johannishus, Grindstugan, använts av människor och en stensättning från järnåldren på området visar på områdets långa historia. Det som framför allt stoltserar marken är ett stort antal vidkroniga ekar. Det lätt kuperade, mosaikartade området ger en mycket tilltalande och vacker landskapsbild.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)