Eldningsförbud i Blekinge

Det råder just nu eldningsförbud i Blekinge län!
Ett eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda med fast bränsle utanför tätbebyggt område eller på platser där elden kan sprida sig till skog eller terräng.

Vid grillning gäller följande vid ett eldningsförbud:

  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt under förutsättningarna att grillanordningen är utformad så att ingen brandspridning kan ske, till exempel genom att grillanordningen är upphöjd från marken eller står på ett brandsäkert underlag.
  • Det är tillåtet att grilla på iordningställda fasta grillplatser på allmän plats som är utformade så att ingen brandspridning kan ske. Detta innebär att grillplatsen ska vara avskiljd med obrännbart material (till exempel en betongkonstruktion) och ha en bred yta av grus eller motsvarande runt grillplatsen.
  • Triangakök och andra friluftskök är tillåtet att använda om de kan placeras så att ingen värme- eller brandspridning kan ske till omgivningen, till exempel på en klipphäll.
  •  Det är däremot inte tillåtet att använda engångsgrillar då ett eldningsförbud råder.

Information om det råder eldningsförbud kan hittas på Länsstyrelsens samt Räddningstjänstens hemsida. Tänk på att även då det inte råder eldningsförbud så kan det fortfarande vara torrt i markerna. Det är därför viktigt att man alltid är försiktig då man eldar eller grillar i naturen och säkerställer att ingen brandspridning kan ske till omgivningen samt att man släckt ordentligt. Tänk även på att aldrig slänga cigarettfimpar och liknande i naturen då även dessa kan orsaka bränder!

Appen Brandrisk ute är bra för att snabbt kunna få information om risknivån för brand i naturen då inget eldningsförbud råder samt information och tips kring hur man bör agera då man eldar och grillar ute.