CoTourism nyheter

6 december 2021

Pitchaafton för idéer och finansiering

Ikväll arrangerades pitchafton där Almi Företagspartner Blekinge och BBI var inbjudna talare för att prata om hur man säljer in en idé och var man hittar finansiering för den.Helena Holgersson på Almi pratade om när idéer ska utvecklas och företag ska växa. Hon gav information om hur företag kan söka lån under en tillväxtresa, och erbjöd dessutom kostnadsfri rådgivning där de erbjuder en visualisering av företags nuläge och/eller simulera framtida affärer. Flera av de 15 deltagarna anmälde sitt intresse för möjligheten. Är du intresserad av detta erbjudande, kontakta helena.holgersson@almi.se

På träffen berättade även Carina Augustsson från BBI om NABC-modellen som fungerar som ett konkret stöd när du ska definiera din idé och förbereda en slagkraftig pitch. Ett perfekt verktyg som utmanar dig att tänka igenom vad som gör din idé värdefull.

Missade du mötet men vill ha presentationerna, maila lotta@visitblekinge.se

Almi och BBI berättade om idéer och finansiering

 

23 november 2021

Locka nya kunder genom världsarvet

Igår träffades vi på @dragsocamping för att prata om hur besöksnäringsföretag kan locka nya kunder genom Blekinges fantastiska världsarv. Med oss hade vi världssamordnare Lisa från  @karlskronakommun som gav tips på låga trösklar för att integrera besöksmålen i sin marknadsföring. Södra Ölands världssamordnare Emma gav konkreta uppslag på hur de jobbar med ex informationsmaterial och utbildningar. David på Dragsö Camping berättade om hur de skapar paket kring ämnet, hur de exempelvis investerat i en mycket populär äventyrsminigolfbana med världsarvtema och hur de deltar i världsarvsdagarna i oktober som dessutom är ett bra exempel på hur man kan förlänga säsongen. Det blev många bra diskussioner mellan deltagarna, och dagen till ära deltog några drivna uf-företag som man inte får glömma bort när det gäller samarbeten och utbyten.

Frukostmöte på Dragsö Camping om världsarvet som marknadsföring

 

12 november 2021

Start för Utbildning av den digitala kundresan

Kundresan har förändrats i grunden och som företagare behöver du vara där dina kunder befinner sig just nu. De flesta köpbeslut tas inte längre vid skyltfönstret så för att lyckas måste du behärska och utveckla den digitala kundresan. 

I höstas sammanställde vi en rapport över digitala system som kan öka försäljningen för besöksnäringen. Nu är det dags för nästa steg i processen vilket är att erbjuda utbildningar i marknadsföring i Facebook och Instagram, Google Ads, Google Analytics, Google My Business, SEO, Tripadvisor, HolidayCheck och bokningssystem. Målet är att du efter genomförd utbildning ska se ett betydligt bättre resultat både kortsiktigt och långsiktigt.

Insatserna pågår från november 2021 till mars 2022, och du som företag går in med tid medan CoTourism-projektet står för finansieringen. För uppdraget har vi anlitat Nischad Utbildning som har utbildat över 4 000 företag med just ökad försäljning i fokus.

För att optimera nyttan med satsningen har vi byggt upp innehållet i ett antal steg:

1. Kickstarterutbildning
Nio lektioner på två olika nivåer inom marknadsföring på Facebook och Instagram

2. Realtidsutbildningar:
- Marknadsföring i Facebook och Instagram
- Google Ads
- Google Analytics/SEO
- Google My Business
- Tripadvisor och HolidayCheck
- Bokningssystem

3. Individuell rådgivning 
Två timmar per företag

4. Alumni-grupp
För stöd och experthjälp i 12 månader

Mer information om utbildningarna och anmälan hittar du här.

Från Port Hotel Karlshamn

18 oktober 2021

Stort engagemang på första fysiska träffen

Igår träffades ett 20-tal företag för att diskutera erfarenheter och tankar kring utbyten och nätverk. Engagemanget var stort bland deltagarna som varken drog sig för att dela med sig av goda exempel eller addressera utmaningar. Samarbete ses som en avgörande framgångsfaktor för affärsutveckling, medan marknadsföring och spridning av paket fortfarande är en nöt att knäcka. Vikten av att bredda sina målgrupper betonades - utöver turister så bör även invånarna och företagen i regionen värderas som starka kunder och samarbetspartners.

Tre företagare bjöd på presentationer;

- Ninni på Pensionat Järnavik berättade om hur man måste våga samarbeta med både besöksnäringsföretag och närproducenter. Nyckeln är att våga investera i samarbeten och lyfta varandra, ensam är inte starkast.

- Christer på Hälleviks Camping pratade om vikten att sätta ihop färdiga paket då det efterfrågas av kunden, och om vilka utmaningar man kan stöta på längs vägen. Viktigt är också att få med sig kommunen på tåget.

- Charlotte från Ronneby kommun pratade om hur företag kan utveckla hållbarhetsarbetet och lönsamheten genom att vara praktikplats för arbetssökande. I en ny satsning "Våga förändra Blekinge" blir det enklare att göra den investeringen som gynnar både ditt företag och en annan medmänniska i samhället. 

Fler nätverksträffar kommer ske under 2022, och de postas på webben så snart datum är satta. Är du sugen på att ses innan dess kommer redan ett tillfälle den 6 december. Då pratar vi om hur man säljer in en idé och var man hittar finansiering för den. Anmälan görs här.

Vill du diskutera nätverksträffens frågor, eller något annat, under tiden så finns en sluten facebook-grupp du kan gå med i.

Nätverksträffen skapade stort engagemang

28 september 2021

En digital resa i att öka synlighet och bokningsgrad

Över 30 verksamma inom Blekinges besöksnäring deltog i vårt seminarium igår om digitala system som ökar företagens konkurrenskraft. Deltagarna fick information och verktyg kring förståelse för kundresan, ökad synlighet och ökad bokningsgrad. En insikt under mötet var att marknadsföring idag är lika viktigt som kärnverksamheten i sig.

Digitala lösningar dominerar när besökaren letar, väljer och fattar beslut. Och digitala kanaler är idag nödvändiga verktyg för att marknadsföra, utveckla och förbättra sin verksamhet. Detta är grunden till att en insats kring digitala system initierades i projektet CoTourism som stötar besöksnäringsföretag i pandemin. Under mötet gav fullservicebyrån Milou, som har haft uppdraget för insatsen, deltagarna en överskådlig analys och kartläggning över system som kan ge en extra skjuts ut ur pandemisvårigheterna och in i framtiden. På agendan fanns även trender och undersökningar av resenärernas beteende liksom realtidsundersökningar med deltagarna.

Bild från mötet om digitala system i projektet CoTourism

– Vi är jätteglada för den uppslutning vi får från företagarna och det tyder återigen på vilket engagemang och driv som finns i vår besöksnäring. Företagarna sliter hårt i sina verksamheter men de vill fortfarande vidareutvecklas, skapa nya möjligheter och nå ut ännu bättre, till ännu fler. De jobbar med högt och lågt så gott som hela tiden, och många gånger har de svårt att frigöra tid för djupdykningar, så som exempelvis sondera terrängen i denna djungel av digitala system. Vår ambition är att kunna bidra här och hålla det på en så konkret nivå som möjligt så att det gör skillnad på riktigt, säger Lotta som är projektledare för CoTourism.

En skräddarsydd process för just Blekinges företag

Insatsens upplägg och innehåll är skräddarsytt för Blekinges aktörer bland annat tack vare den behovsanalys av närmare 50 företag som tidigare gjorts i projektet. Det är tydligt att behovet av och kunskapen om digitala system varierar mycket. Några av aktörerna har avancerade bokningssystem och följer trafiken till egna webbplatsen noga, andra använder mejl och telefon och är nöjda med det. Det är inget självändamål att vara digital i sitt erbjudande men att känna till, förstå och utvärdera möjligheterna öppnar upp för mycket, framför allt i den digitala tid vi lever och med de tendenser som kan urskiljas framåt. Steg två i processen är att projektet upphandlar konsulter som kan stötta företagen i utbildning och implementering av systemen. Även denna del kommer vara kostnadsfri för företagen och fortlöper från november 2021–februari 2022.

Missade du seminariet men vill ta del av rapporten och annat material? Eller är du intresserad av den fortsatta processen? Kontakta lotta@visitblekinge.se Anmälan att delta i insatserna är öppen under hela projektperioden, fram till våren 2023.

8 september 2021

Insats 27/9: Analys och kartläggning av digitala system

Det är tydligt att det existerar ett oerhört varierat behov av digitala system. Och användandet av just digitala stödsystem - och förmodligen också kunskapen om dem - skiljer sig dramatiskt bland er besöksnäringsaktörer. En del har avancerade system för er kunddata medan andra har det i mail, en del har onlinebokning med betalning medan några av er vill att vi ringer för att boka. Det finns inget självändamål med att vara digital i sitt erbjudande - men det finns ett självändamål att känna till, förstå och utvärdera de digitala möjligheterna så att du kan göra aktiva val i din verksamhetsutveckling. Att vi sedan tror att det finns en enorm möjlighet i att bli åtminstone en bit mer digital, är en analys som bekräftats när projektet skrevs fram.

Era behov har varit en stor del i den behovsanalys och kartläggning av befintliga system som vi gjort i projektet. Utöver detta har vi även tittat på den faktiska besökarens krav och önskemål. Genom att titta på exempelvis trender och rapporter kopplat till förväntad framtidsutveckling identifierar, kartlägger och analyserar vi upplevelser, funktioner och system som motsvarar besökarens krav och önskemål. Och då med perspektivet "hela kundcykeln".

På vårt digitala möte kl 15.00-16.30 den 27 september får du en genomgång av den analys och kartläggning som gjorts på de digitala system som kan ge er i besöksnäringen konkurrensfördelar. Under mötet kommer vi även titta på möjligheterna för er att få kostnadsfria konsulttimmar för utbildning och implementering av de system som matchar era behov.

Vill du delta på mötet, anmäl ditt intresse här senast den 23 september.

8 september 2021

Fullt digitalt hus på uppstartsmötet

Så många som 60 taggade besöksnäringsaktörer möttes upp igår i den digitala sfären för mingel, projektpresentation och gruppdiskussioner om branschens utmaningar och möjligheter, pandemins effekter och analys av trender på uppgång. Tekniken skötte LiveGreen på bästa tänkbara sätt.

– Besöksnäringen är en av Blekinges viktigaste branscher och en stark konkurrensfördel när det gäller att bygga Blekinges varumärke. Det är också en motor för kompetensförsörjning, inflyttning och etableringar. Branschen har tyvärr drabbats hårt av pandemin, vilket riskerar intäktsförluster och i värsta fall till en halvering av antalet årsarbetstillfällen. Och det är just därför detta projekt är så viktigt – vi måste stötta aktörerna att gå starkare ur krisen. Det känns fantastiskt roligt att intresset var så stort på dagens uppstartsmöte  vi var faktiskt fler deltagare än antalet anmälda, hur ofta händer det? säger projektledaren Lotta Johansson.

Framtiden är digital och hållbar
Projektet fokuserar på att hjälpa företagen att implementera digitala lösningar, öka den digitala närvaron, utveckla digitalt säljbara produkter och på att skapa hållbara erbjudanden – både individuellt och tillsammans med branschkollegor. Några exempel på insatser i projektet är stöd inom foto- och filmproduktion och hållbar produktutveckling, kartläggning och analys av digitala system och den konsulthjälp som krävs för att implementera dem, affärsutveckling och marknadsföring. Förhoppningsvis tillåter restriktionerna också några fysiska träffar - inspiration, idégenerering och samarbeten är viktiga bitar. På dagens uppstartsmöte presenterades en analys av marknad, målgrupp och trender, liksom projektets hållbarhetsarbete.

– Företagen får helt enkelt ett smörgåsbord av insatser att välja mellan, och väljer själva vilka delar som passar deras behov. Alla insatser finansieras av projektet som pågår till 2023, och det går fortfarande att göra en intresseanmälan - vi har plats för fler och det finns något för alla! Så tveka inte att höra av dig och tipsa branschkollegorna – tillsammans kan vi göra Blekinge till en urstark besöksdestination, uppmuntrar projektledaren Lotta.

Mötet spelades in, och vill man se det i efterhand, eller ha tillgång till materialet som delades ut under mötet, kontakta lotta@visitblekinge.se

Ett digitalt möte med driv och framåtanda

Kontakt
Lotta Johansson
Anmäl ditt intresse till lotta@visitblekinge.se
Mer om projektet: https://www.visitblekinge.se/cotourism

7 september 2021

Insats kick-off 29/9: Fem steg till starkare och hållbarare produkter

I höst kör vi i gång kursen Hållbar produktutveckling tillsammans med Svensk Destinationsutveckling som är en av Sveriges ledande aktörer inom affärsutveckling för besöksnäringen. Arbetet är upplagt i fem steg och efter genomförd process står du stärkt och har redan tagit första stegen mot bättre och hållbarare affärer. Fokus i processen är att du enkelt ska få inspiration och stöd att omsätta nya kunskaper i din egen verksamhet. Samtliga träffar är kl 9-12.

  • 29/9 Kick-off där vi bekantar oss med varandra, med våra utmaningar och våra styrkor. Vi tittar på den Svenska Besökaren, genom en matnyttig föreläsning med Caroline Jönsson som tar fasta på hemestertrenden och hur vi kan dra nytta av den.
  • 13/10 Workshop hållbarhet där Frida Winter ger konkreta exempel på hållbarhetsarbete som ger effekt både för naturen, samhället och ditt företags plånbok. Frida och Caroline leder sedan en workshop där du får jobba med att synliggöra ditt eget hållbarhetsarbete och hur du bäst kan dra nytta av det i din verksamhet.
  • 27/10 Workshop marknadsföring - Sophie Nyström föreläser om hur du ska kommunicera för att locka naturälskande besökare och Johan Olofsson berättar hur du stärker din digitala närvaro.
  • 9/11 Mobile labs Det är viktigt att omsätta nya kunskaper i praktiken och i det fjärde och femte steget är det just det som är fokus. Tillsammans med Svedest experter får chans att vässa alla aspekter av din produkt och marknadsföring. Först i workshop och sedan i individuell coachning.

Vill du delta i kursen, anmäl ditt intresse senast 22 september.

15 augusti 2021

20 företag fick hjälp med proffsbilder

Som en av de första insatserna i projektet erbjöds proffsfotografering ute i verksamheterna. 20 besöksföretag deltog i insatsen och resultatet blev en uppsjö med nya proffsiga bilder som kan användas till marknadsföring och sälj. Projektteamet har fullt upp med att planera fler insatser inför hösten 2021. Mer information presenteras under uppstartsmötet den 7 september kl 9-11. Har du inte anmält dig till att delta i projektet än, är du varmt välkommen att kontakta lotta@visitblekinge.se så får du kontinuerlig information om projektet och insatserna.

Kollage proffsbilder

Fotograferna bakom bilderna är Hanna Franzén (@fotofranzen) och Annika Persson (@precious_people_photographer)

1 juli 2021

Missa inte uppstartsmötet

Den 7 september kör vi uppstartsmöte där vi presenterar de insatser och stöd ni kan få i projektet. Vad sägs om proffshjälp att ta fram/paketera digitalt säljbara produkter och erbjudanden – både enskilt och i samarbete med andra aktörer. Eller direkt stöd i marknadsföring, digitala system och sociala medier. Det kommer även bli nätverksträffar och inspirationsseminarier. Och mycket mer!

Insatserna kommer att genomföras från höst 2021 till vinter 2022/2023. Ni väljer själva vilka ni vill delta i, och projektet står för finansieringen. Vi är så glada att det redan nu är över 50 företag som anmält sitt intresse. Det visar på vilket driv och viljekraft vi har i besöksnäringen! Har ni inte anmält er än, maila lotta@visitblekinge.se

Vi återkommer med mer info, men boka in tiden redan nu!

Uppstartsmöte

22 juni 2021

#stayinblekinge - kampanj i sociala medier

För att bidra med akuta säljinsatser under 2021 har vi skapat en marknadsföringskampanj i sociala medier under sommarens 3 månader. Då vi förväntar oss att trenden hemester och svemester fortsätter även i år har vi valt att fokusera på Blekinge och närliggande regioner. Budskapet är att upptäcka Blekinge. I Blekinges kommuner är budskapet #stayinblekinge och vi uppmuntrar till rörelse över kommungränserna. Målgrupperna för annonseringen segmenteras baserat på intresse och geografisk position/bostadsort. Både boende i och utanför länet är i målgruppen för kampanjen, men bearbetas med olika budskap.

Trafiken leds till en Hemesterguide där man kan läsa artiklar och få inspiration om besöksmålen. Läs hemesterguiden här.

Kollage

18 juni 2021

Sommarkampanj i 120000 exemplar

Inför högsäsongen har vi skapat en hemesterkampanj i samarbete med BLT för att locka både Blekingebor och våra besökare att semestra på hemmaplan. På sex sidor i deras populära sommarbilaga marknadsför vi Blekinge som besöksdestination och ger förslag på ställen och aktiviteter. Syftet är att leda till en generellt ökad attraktionskraft i och till Blekinge, fler gäster i rörelse och på så sätt mer intäkter till er. Sommarbilagan trycks i 120 000 och når alla hushåll i Blekinge och dessutom finns den digitala versionen tillgänglig för alla under sommarmånaderna. Den delas även ut på flera platser runt om i regionen.

Läs sommarbilagan här

Montage artiklar

19 maj 2021

Bli fotad av proffsfotograf

Många av er har ett stort behov av proffsiga bilder och behöver nytt material till exempelvis webben, sociala medier och trycksaker. Vi har därför upphandlat fotografer som kommer ut till er och ta proffsbilder! Det finns 20 platser, och projektet betalar för bilderna. Deadline för anmälan är vecka 20.

Anmäl er här

Benjamin Combs

11 maj 2021

Ta del av en värld av kunskap

Visit Sweden har en kunskapsbank där du kostnadsfritt och enkelt kan ta del av filmer, publikationer och presentationer. Här kan du inspireras och få nya insikter och idéer till spetsig marknadsföring, eller hur du kan utveckla din produkt för internationella besökare.

De senaste upplagda materialen handlar om resenärernas resplaner de kommande 6 månaderna, hur besöksnäringen kan dra nytta av Visit Swedens Svemesterkampanj, och hur den svenska målgruppen ser ut.

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/

Blommande träd i Kungsträdgården
Foto: Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se

15 mars 2021

Utvecklingscheckar för företag inom natur– och ekoturism

Är ni ett besöksnäringsföretag som erbjuder produkter inom natur- och ekoturism? Vill ni utveckla er produkt och eller ställa om er verksamhet till ändrade förutsättningar till följd av pandemin, klimat­omställningen och den digitala strukturomvandlingen? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av utvecklings­checkar.

Utvecklingscheckar för företag inom natur– och ekoturism - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

outdoor