Utställning – Gribshunden, guldgubbarna och Ronnebys historia

  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Gribshunden (1495) och guldgubbarna från Vång – unika fynd som berättar Ronnebys historia

Beskrivning

I vår utställning berättar vi om skeppet Gribshunden, unionskungen Hans skepp som förliste i Ronneby skärgård år 1495, boplatsen i Västra Vång som under järnåldern var en plats för långväga handel, ceremonier och maktutövning, och Ronneby vars historia har präglats av sin position i gränslandet mellan Sverige och Danmark samt närheten till den europeiska kontinenten.
I vårt dialogkontor kan du följa och delta i arbetet med att bygga ett museum i Ronnebys stadskärna.
Fri entré!

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)