Brunnsskogen Strövstig

  • Ronneby
  • Brunnsparken - - Ronneby
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Strövstig i vackra Brunnsskogen som ligger sammankopplad med Ronneby Brunnspark.

Beskrivning

I Brunnsskogen finns ett ellbelyst motionsspår på 2,5 km. Omklädningskur och startpunkt nedanför Doftträdgården. Dessutom finns en gulmarkerad strövstig/motionsslinga på 5 km genom kulturreservatet Brunnsskogen, och vidare genom det mera "vildmarksliknande" södra brunnsskogsområdet.

Här finns även ett nätverk av promenadvägar som går förbi Trollsjön och de olika trädgårdarna i parkområdet, särskild Naturstig (sommartid) med start vid Direktörsvillan.

En del av Blekingeleden går genom Brunnsskogen och Brunnsparken, orange markering. Grillplats vid Trollsjön.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)