Ayurveda - livets vetenskap

Ayurveda representerar ett komplext system av naturlig läkning

Beskrivning

Huvudsyftet med ayurveda:
• upprätthålla människans hälsotillstånd och harmoni.
• naturlig läkning av störningar och sjukdomar.
• möjligheten för människan att leva ett långt, friskt och lyckligt liv.

Ayurveda - holistisk vetenskap:
• Ayurveda studerar, upprättar och betraktar människan som en helhet.
• Människan är i en ständig växelverkan med sin omgivning.
• Ayurvedisk undersökning är baserad på mikrokosmos - Makrokosmos relationen.

Pris: 550 kr/månad. 1600 kr/3 månader. 3200 kr/6 månader.
15% rabatt för studerande, arbetslösa och pensionärer.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)