Asarums dalar

  • Karlshamn
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Med spår från forna tider.

Beskrivning

Asarum norr om Karlshamn är ett gammalt centrum i bygden och hade kyrka redan på 1200-talet. På väg från Karlshamn mot Asarum ligger bland annat Karlshamns ridklubbs stora ridhus. Traktens historia får man inblick i på Asarums bygdemuseum, Stenbackagården. Här finns samlingar av redskap och maskiner från äldre tiders jordbruk och lanthushåll.

Här finns också en offerkälla som använts sedan hednisk tid. Förr trodde man att vattnet i källan var magiskt och om man offrade en ägodel där skulle man vinna framgång.

Vid Janneberg på vägen mellan Karlshamn och Asarum finns gravfältet Storelid och fornborgen på det höga Korpaberget. Båda är påminnelser om att det här är gammal kulturbygd.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)