1852 swimrun 2022

Beskrivning

Anmälan är öppen på raceid.com

1852 Swimrun - en swimrun för alla

Detta år gör vi tävlingen tillgänglig för fler genom att vi flyttar den till mitten på augusti samt utökar platserna ytterligare.

Nytt för i år

× Tävlingen flyttas till mitten av augusti istället för september
× En ny klass ser dagens ljus genom att vi byter namn på motionsklassen till motion/ungdom där tävlingsreglerna är samma men priser utgår till både motion och ungdom (upp t.o.m 18 år)
× Sprintpriser på olika varv som kan vara avgörande för tävlingen.

På den gamla klosterön Torkö kommer vi att kora vinnaren i 1852 swimrun samt dela ut vandringspokalen i respektive klass i sydsvenska swimruncupen

Tävlingen är en swimruntävling på en rundbana som är 1852 m lång. Varje varv är löpningen 1592 m och 260 m simning fördelat på 3 löpningar och 2 simningar. Denna bana ska avverkas inom 18 min 52 sek annars åker man ur tävlingen. Varje varv startar direkt efter tiden från föregående varv avslutats.
När varv 4 påbörjas åker även den sista personen på varje varv ut eller den/de som inte klarar tiden
När det återstår 10 personer så försvinner det även en minut på varje varv. Detta fortsätter tills det endast återstår en person - "Last one standing!"

I år kommer vi erbjuda 70 platser i tävlingsklass samt 20 platser i motion/ungdom
För mer info om tävlingsklass samt motionsklass besök www.evolventexperience.se

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)